• Logo obchodu
 • Otváracie hodiny
  Predajňa Budimír 19
  Po - Pia: 7:00 - 16:00
  So: 7:30 - 11:00
 • Môj profil
 Nákupný košík
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 Novinky
Spolupráca s reťazcom FRESHSpolupráca s reťazcom FRESH

V kamenných predajńiach bolid môžete od dnešného dňa nakupovať produkty predajní FRESH. Pracujeme na zaradení akciových cien aj na tovar ponúkaný v eshope.


Expresné doručovanie.Expresné doručovanie.

Objednávky vytvorené v pondelok až v piatok do 10 hodiny rannej budú doručené v deň vytvorenia objednávky. Objednávky po 10 hodine rannej budú doručené v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, aj v sobotu v závislosti od skladových zásob.


Rozširujeme oblasť kam doručujeme!

Dňa 27.7.2020 sme rozšírili oblasť doručovania o tieto dediny: Šarišské Bohdanovce Beniakovce Lemešany  zobraziť viac...

Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.bolid.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Imrich Boldižár - bolid, Budimír 263, 044 43, Košice-Okolie, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného Úradu Košice – Okolie, Košice, Hroncova 13, Oddiel : Odbor živnostenský a Ochrany Spotrebiteľa , Vložka číslo : ŽO-97/03756/000 6HA
IČO: 14396769, DIČ: 1020654129, IČ DPH: SK1020654129, e-mail: bolid@atknet.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné: Budimír 19, 044 43, Košice-Okolie

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH (sme platcami DPH).

2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 • a) prostredníctvom nákupného košíka na www.bolid.sk
 • b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@bolid.sk
 • c) objednávkou cez tel. číslo +421 907 941 310

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa úst. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci v hotovosti alebo kartou pri prevzatí na základe objednávky vytvorenej na portáli bolid.sk. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci pro-forma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

4.2 Platba je možná v mene EUR

4.3 Tovar štandardne dodávame v rámci obcí:

 • Budimír
 • Vajkovce
 • Kráľovce
 • Ploské
 • Nová Polhora
 • Bretejovce
 • Janovík

4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 2 dni alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.6 O expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci obce Budimír spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 • a) kuriér
 • b) osobný odber

4.8 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

 • a) dodanie kuriérom v rámci obce Budimír 1 €

 • b) dodanie kuriérom v okruhu 3 až 5 km od obce Budimír  2 €

 • c) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku

4.9 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.10 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.11 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

4.12 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.13 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne.

5. Zmena a zrušenie objednávky

5.1 Objednávka je pre zákazníka záväzná od chvíle jej dokončenia na portáli bolid.sk. Jej zmena je možná výhradne zo strany spoločnosti bolid.sk

5.2 Zrušenie objednávky je možné emailom, alebo telefonicky najneskôr do 18:00 hodiny predchádzajúceho dňa doručenia objednávky. V deň doručenia môže Zákazník zmeniť so súhlasom predávajúceho iba čas doručenia, alebo adresu doručenia. Od okamihu, keď je objednávka už na ceste k Zákazníkovi, nie je  možné objednávku zrušiť ani zmeniť adresu, alebo čas doručenia. Zákazník je pri zmene, či zrušení objednávky povinný uviesť číslo objednávky a dátum kedy bola objednávka vytvorená.

5.3 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

5.4 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazník môže odovzdať tovar ihneď osobe, ktorá mu ho odovzdala a ak to nie je možné, je povinný oznámiť odstúpenie od Zmluvy telefonicky spoločnosti bolid.sk  alebo prostredníctvom emailu na adresu info@bolid.sk a doručiť Tovar na svoje náklady na adresu Budimír 19, 044 43.

6.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka prehlasuje bolid.sk, že nemožno odstúpiť od Zmluvy týkajúcej sa tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze (napr. Ovocie, zelenina alebo potraviny živočíšneho pôvodu), alebo u tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom. Zákazník ďalej nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak bol porušený obal tovaru, a jedná o tovar, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, takýto tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť. Zákazník tiež nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke novín, periodík alebo časopisov.

6.3 Zákazník vracia Tovar úplný a v nepoškodenom stave.

6.4 V prípade platného odstúpenia od Zmluvy bude cena tovaru alebo jej pomerná časť vrátená do 14 dní od vrátenia tovaru.

7. Reklamácie a záručné podmienky

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

7.2 Zákazníkovi odporúčame tovar pri prevzatí tovaru z objednávky bezodkladne po jeho prevzatí skontrolovať, presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a zistené nedostatky oznámiť bezodkladne osobe ktorá objednávku doručila.

Alternatívne riešenie sporov - ARS

7.3 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Imrich Boldižár - bolid. S GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://bolid.sk/m/informacie-4/ochrana-sukromia-17/

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

9.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

9.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

9.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 21.4.2020

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.